‘คำพูด’ เส้นบางๆ ที่กั้นใจ

ไม่เพียงเผชิญปัญหาภายนอกที่ ส่งผลกระทบต่อความอบอุ่นของครอบครัว แต่เวลานี้หลายบ้านในประเทศไทยยังถูกท้าทายด้วยสถานการณ์ความรุนแรงภายในบ้าน ทั้งการทะเลาะเบาะแว้ง ทำร้ายร่างกายและจิตใจ แต่ยังมีอีกหนึ่งทางออกที่ช่วยเปลี่ยน ปัญหานี้ได้ นั่นคือ “การสื่อสารเชิงบวก “ด้วยบุคลิกคนใต้ เป็นคนพูดเร็วพูดแรงห้วนๆ หน้าตาก็ดุ เด็กจะไม่ค่อยกล้าคุยกับพ่อแม่ผู้ปกครอง

ซึ่งลึกๆ แล้วเขาก็ รักกัน เป็นห่วงกันนะ” วรวุฒิ ไขแสง นักพัฒนาสังคมของจังหวัดตรัง ถ่ายทอดภาพสะท้อน อันเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานภายใต้ โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนงานครอบครัวอบอุ่นที่เกิดจากความร่วมมืองานด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว ของสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว (สำนัก 4) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย ซึ่งตั้งเป้าหมายร่วมกันผลักดัน และพัฒนาครอบครัวอบอุ่นให้มากขึ้นในประเทศไทย สิริรส กิ้มเฉี้ยง ผู้อำนวยการ กองสวัสดิการสังคม ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง อีกหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญเล่าถึง การทำงานว่า “เริ่มจากเรามีการรวบรวมปัญหาจากภาคีเครือข่าย จนตกผลึกว่าจะทำอย่างไร ที่จะหาตัวชี้วัดเรื่องสัมพันธภาพ เมื่อตั้งธงเสร็จปั๊บ ก็เลือกปัญหาโดย คิดจากบริบทชุมชนและข้อมูลที่ได้มา พัฒนาเป็นกิจกรรม” โดยผลจากการสำรวจข้อมูลในพื้นที่ ทำให้ได้พบข้อมูลจริงเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นปัญหาร้อนและปัญหาหลักสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไข นั่นคือเรื่อง “การสื่อสารเชิงบวก”. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth