ป.ป.ช.ส่งสำนวนฟ้องทักษิณคดีทุจริตฟื้นฟูทีพีไอให้ศาลฎีกาแล้ว

ป.ป.ช.หอบสำนวน 120 แฟ้มยื่นศาลฎีกาฯ ฟ้องทักษิณคดีทุจริตฟื้นฟูกิจการทีพีไอ หลังยืดเยื้อนานเกือบ 8 ปี

นายพัฒนพงศ์ จันทร์เพ็ชรพูล ผู้อำนวยการสำนักคดี สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) พร้อมเจ้าหน้าที่นำสำนวน 21 กล่อง 120 แฟ้มคดีที่ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ กรณีเห็นชอบให้กระทรวงการคลังเข้าเป็นผู้บริหารแผนคนใหม่ของบริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน) หรือทีพีไอ ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่นอกเหนืออำนาจกระทรวงการคลัง ซึ่งไม่มีอำนาจเข้าไปบริหารบริษัทเอกชน อันเป็นความผิดตามมาตรา 10 แห่งพ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2546 เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ระบบราชการ จึงมีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่มิชอบ โดยนำมายื่นฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้ว โดยได้รับเลขคดีดำที่ 40/2561

สำหรับคดีนี้ป.ป.ช.มีมติชี้มูลตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2553 โดยมีร.อ.สุชาติ เชาว์ศิษฐ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมกระทำผิดด้วย แต่เจ้าตัวถึงแก่กรรมจึงจำหน่ายคดีไป จากนั้นส่งให้อัยการสูงสุดส่งฟ้อง แต่อัยการไม่เห็นด้วย ทำให้ต้องตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างอัยการและป.ป.ช. แต่ไม่สามารถหาข้อยุติตรงกันได้ ป.ป.ช.จึงตัดสินใจยื่นฟ้องเอง รวมระยะเวลาดำเนินการก่อนส่งศาลฎีกาฯ ยาวนานเกือบ 8 ปี ซึ่งคดีนี้ถือเป็นคดีสุดท้ายของนายทักษิณที่ค้างอยู่ในขั้นตอนของป.ป.ช.

ทั้งนี้ ยังมีอีกสี่คดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประกอบด้วย คดีหวยบนดิน คดีเอ็กซิมแบงก์ปล่อยูกู้พม่า 4 พันล้านบาท คดีทุจริตธนาคารกรุงไทยปล่อยกู้ให้บริษัทในเครือกฤษฎามหานครกว่า 9 พันล้านบาท และคดีแปลงสัญญาสัมปทานเป็นภาษีสรรพสามิต ซึ่งได้รื้อคดีมาพิจารณาลับหลังจำเลยที่หลบหนีคดีไปตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.) ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองฉบับใหม่เปิดช่องให้ทำได้.-สำนักข่าวไทย