นักวิชาการแนะปฎิรูปการเรียนการสอนรับมือสังคมเปลี่ยน

นักวิชาการ แนะสถานศึกษาปฎิรูปการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสม กับสภาพสังคมไทยที่มีอัตราการเด็กเกิดใหม่ลดลงเรื่อยๆ เน้น เรียนสนุก เด็กมีความสุขและสร้างอาชีพได้
Continue reading “นักวิชาการแนะปฎิรูปการเรียนการสอนรับมือสังคมเปลี่ยน”

ศูนย์ฝึกอบรมช่างสิบหมู่สุพรรณบุรี

งานช่างฝีมือ ถือเป็นงานศิลปะแขนงหนึ่งที่ต้องอาศัยความสามารถเฉพาะตัว และต้องผ่านการฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชำนาญ ปัจจุบันในเมืองไทยมีโรงเรียนสอนงานช่างฝีมือประเภทต่างๆ เพื่อสนับสนุน สืบสานงานศิลปะและวัฒนธรรม อันเป็นมรดกล้ำค่าของชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ เช่นที่ศูนย์ฝึกอบรมช่างสิบหมู่สุพรรณบุรี ซึ่งมีนโยบายในการฝึกอบรมงานช่างสิบหมู่ในสาขาวิชาหมู่ช่างเขียน หมู่ช่างปั้น หมู่ช่างรัก หมู่ช่างแกะ หมู่ช่างสลัก หมู่ช่างหล่อ หมู่ช่างหุ่น หมู่ช่างบุ หมู่ช่างปูนและหมู่ช่างกลึง หากแต่ปัจจุบันช่างสิบหมู่ได้ลดลงเป็นจำนวนมาก เพราะคนยุคนี้ให้ความสนใจกับการทำงานในบริษัทต่างชาติมากกว่าจะให้ความสนใจที่จะประกอบอาชีพหรือมีความสามารถด้านงานช่างสิบหมู่ ศูนย์ฝึกอบรมฯ แห่งนี้ จึงเปรียบเสมือนโรงเรียนที่จะให้ความรู้ มีการฝึกอบรมจนสามารถนำไปพัฒนาและประกอบอาชีพได้ อีกทั้งยังเป็นการสืบสานงานช่างสิบหมู่ไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา
Continue reading “ศูนย์ฝึกอบรมช่างสิบหมู่สุพรรณบุรี”

เคล็ด(ไม่)ลับ การเลี้ยงลูกอย่างไรให้ปลอดภัยในยุคดิจิทัล

จากสภาพการณ์สังคมในปัจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในหลายด้าน และโดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยี ที่ เริ่มเข้ามามีบทบาทอย่างมากกับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ ที่มักจะมีความกังวลใจถึงวิธีการเลี้ยงลูกว่าควรทำอย่างไรเพื่อให้ลูกน้อยได้เติบโตไปเป็นคนดี มีคุณภาพ และสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเอาเทคโนโลยีในปัจจุบันมาปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ และเหมาะสมกับการเลี้ยงดูลูกน้อย จึงได้จัดกิจกรรม เลี้ยงลูกยุคดิจิทัล ภายใต้โครงการ SOOK Activity ขึ้นเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ นั้นได้รู้ถึงความสำคัญของการใช้สื่อในยุคดิจิตอล พร้อมรู้จักกับเทคโนโลยีให้มากยิ่งขึ้นเพื่อมาปรับใช้กับลูกน้อยได้อย่างสร้างสรรค์
Continue reading “เคล็ด(ไม่)ลับ การเลี้ยงลูกอย่างไรให้ปลอดภัยในยุคดิจิทัล”

คลังยอมรับเศรษฐกิจกระจุกตัว บริษัทยักษ์ได้ประโยชน์

คลังยอมรับเศรษฐกิจกระจุกตัว ส่งออกดีแต่มีแค่ 10 บริษัทยักษ์ได้ประโยชน์ เอสเอ็มอีไม่ได้อะไร สั่ง สศค.ทำดัชนีใหม่เจาะข้อมูลรายภูมิภาค-จังหวัด จัดมาตรการช่วยตรง นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คลังยอมรับว่าแม้ตอนนี้เศรษฐกิจภาพรวมของไทยจะขยายตัวได้ดี แต่ยังมีปัญหาการกระจุกอยู่ในเฉพาะเมืองเศรษฐกิจขนาดใหญ่ Continue reading “คลังยอมรับเศรษฐกิจกระจุกตัว บริษัทยักษ์ได้ประโยชน์”

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง

แหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 11,000 ไร่ ตั้งอยู่ในอำเภอเซกาและอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ เป็นโครงการเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรในหน้าแล้งของกรมชลประทาน ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 และประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง เมื่อปี พ.ศ. 2525 Continue reading “เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง”

อหิวาต์ระบาด`เป็ด-ไก่`ป่วย/ตาย หลายอำเภอ

ปฏิบัติการมวลชน มทบ.ที่ 35 อุตรดิตถ์ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเมือง ลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก หลังพบเป็ดไก่ป่วยตายกว่าพันตัว หลังโรคอหิวาต์ระบาดในหลายอำเภอ ร.อ.อดิเรก ใจอารีย์ หน.ชุดปฏิบัติการมวลชน มทบ.ที่ 35 พร้อมด้วยนายวีระศักดิ์ เหลืองหิรัญ ปศุสัตว์อำเภอเมือง ลงพื้นที่บ้านคลองสัมพันธ์ หมู่ 9 ต.วังดิน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ Continue reading “อหิวาต์ระบาด`เป็ด-ไก่`ป่วย/ตาย หลายอำเภอ”